Învierea de fiecare zi

Resurrection

Discutând cu prietenul meu Daniel Brânzei și ajungând la subiectul învierii, în schimbul de idei pe care l-am avut mi-a sugerat titlul potrivit pentru această meditație. Lecturarea rândurilor care urmează vă vor convinge, sper eu, de justețea acestui titlu.

De cele mai multe ori, atunci când creștinii se gândesc la înviere, au în vedere fie evenimentul sărbătorit în fiecare an, și de aceea aruncă o privire retrospectivă asupra lui, fie evenimentul ce se va petrece în viitor, la întoarcerea Domnului Isus Hristos. Este foarte adevărat, este un eveniment care va avea loc și pe care Sfânta Scriptură îl descrie în paginile ei. (1Corinteni 15:52, 1Tesaloniceni 4:16) Prea puțin se vorbește însă despre efectul învierii Domnului Isus asupra credinciosului în prezent.

Apostolul Pavel face referire, în câteva rânduri chiar, la alternanța moarte/viață în Hristos: ,,Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El…’’ (Romani 6:8) ,,Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu’’. (Coloseni 3:3) ,,Adevărat este cuvîntul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El’’. (II Timotei 2:11) El folosește chiar și o imagine sugestivă: ,,Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă’’. (Romani 6:4) Este, cred eu, destul de clar faptul că apostolul nu se gândea doar la învierea viitoare, ci și la o experiență prezentă.

Poate că lucrurile îmbracă o formă abstractă, însă experiența este cât se poate de reală. Ceea ce pentru mulți funcționează doar ca o metaforă, pentru unii este o experiență reală și chiar experiența Apostolului Pavel demonstrează acest lucru. Pe vremea când era cunoscut ca Saul din Tars, discipol al lui Gamaliel, fruntaș religios cu aspirații înalte, considera istoria învierii ca fiind o încercare frauduloasă de a promova o minciună legată de identitatea lui Isus din Nazaret. Pornit către Damasc pentru a pune capăt șarlataniei, are parte de o experiență ce modifică radical viața sa. ( F.A. 9:1-22) Experiența sa conține câteva elemente ce trebuie să ne dea de gândit.

În primul rând, Saul, pornit cu convingerea că Isus din Nazaret era un impostor, se întâlnește cu Cel pe care îl credea mort și conversează cu El așa cum o făcuse cu orice altă persoană în viață. În al doilea rând, experiențe aceasta îl aduce pe Saul la convingerea că viața și credința sa de până atunci aveau nevoie de o transformare și pe lângă schimbarea numelui său în Pavel, propovăduirea sa se modifică și ea radical.

Un alt nivel, mult mai profund, al acestei experiențe este puterea învierii spirituale și noua viața în Hristos. Ceea ce s-a întâmplat în urma acestei întâlniri îl face pe Pavel să dorească și mai mult din această nouă viață: ,,Şi să -L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui’’[…]. (Filipeni 3:10) Această experiență a învierii continuă în viața lui Pavel până la punctul în care, Saul, era mort cu totul și Pavel era viu, dar era chiar mai mult decât atât: ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine’’. (Galateni 2:20) Cu alte cuvinte, Saul a murit acolo pe drumul Damascului, întâlnindu-se cu Cel pe care îl credea mort și se dovedește a fi viu, dar din praful drumului s-a ridicat Pavel, cel în care se dezvolta acum viața Celui Înviat.

În această viață valorile lui Pavel sunt altele decât ale lui Saul, scopul lui Pavel este diferit de cel al lui Saul și destinul lui Pavel este cu totul altul. Iată o perspectivă care se aplică fiecărui creștin care privește învierea nu doar ca sărbătoare a unui eveniment trecut sau ca anticipare a unui fenomen viitor ci ca experiență prezentă. În prezent, crezând în jertfa Domnului Isus și îmbrățișând vestea învierii Lui, permițând Duhului Sfânt să convertească aceste realități în experiențe personale, noi am trecut atât prin experiența morții cât și a învierii. De acum, viața noastră ,,ascunsă’’ cu Hristos în Dumnezeu (Coloseni 3:3) este o viață asupră căreia moartea nu mai are nici un efect, iar perspectiva este veșnicia. Desigur, biologic vorbind, avem un trup care îmbătrânește, suferă, moare…Spiritual, sufletește, însă, ne înnoim cu fiecare clipă, ,,înviem’’ din moartea zilnică a omului vechi, către un om nou, creatură nouă în Domnul Isus Hristos.

Ca oameni ce experimentează învierea, avem o perspectivă diferită asupra vieții prezente și viitoare. Ca oameni care experiementează învierea avem preocupări diferite, bucurii diferite, satisfacții diferite, pentru că trăim o viață diferită, o viață nouă, o viață cerească…Să ne bucurăm așadar de acest mare dar, ca niște oameni care au trecut din moarte la viață, adevărată viață și această experiență poate fi una zilnică.

Advertisements
Editura Casa Cărţii

Împreună slujitori ai Cuvântului

pe scara Cerului

pentru ca dragostea lui Dumnezeu invinge atractia gravitationala...

Chibzuieli

Să stăm strâmb şi să chibzuim drept:

Marius Cruceru

...fără cravată

Persona

Blog of Danut Manastireanu

LeadershipConneXtions

Teologie, Formare Spirituală, Identitate

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai